ISO 9001:2015 en ISO 14001:2015

Het jaar 2015 is een veranderjaar op het gebied van de ISO normen. Zowel de ISO 9001 als de ISO 14001 zijn beiden herzien. De herziening moet ervoor zorgen dat de norm aan de huidige en toekomstige maatschappelijke vereisten voldoet. De managementsysteem normen worden...

BedrijfMilieuPlatform Limburg van start

Vanaf 2014 is het BedrijfsMilieuPlatform Limburg van start gegaan. Dit platform is bedoeld voor KAM / (Q)HSE managers, Milieu- en Veiligheidsfunctionarissen binnen Limburg. Het platform zal bijeenkomsten organiseren en virtueel (via LinkedIn) actief zijn. Dit ter...

KAM Quick Scan

ProQESH heeft een KAM Quick Scan ontwikkeld waarmee een vergrootglas over uw organisatie wordt gelegd en waarmee inzicht wordt verkregen in de wettelijke verplichtingen, pijnpunten en aanwezige risico’s maar ook in de mogelijke kansen voor uw bedrijf. Het resultaat is...

Nieuwe structuur ISO managementsysteemnormen is een feit

Door ISO is de afgelopen jaren gewerkt aan een gemeenschappelijke structuur, terminologie en kerneisen voor managementsysteemnormen, zoals ISO 9001 voor kwaliteitsmanagement, ISO 14001 voor milieumanagement. Deze nieuwe structuur en inhoud wordt aangeduid als de High...