Milieulijst 2015 beschikbaar

Op 30 december is de Milieulijst 2015 gepubliceerd in de Staatscourant. Op de lijst staan alle milieu-investeringen die in aanmerking komen voor de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en/of de Willekeurige Afschrijving Milieu-investeringen (Vamil). MIA en Vamil zijn...

Subsidies voor energie en milieu

Subsidies op het gebied van energie en milieu vindt u onder meer in de vorm van kredieten en fiscale regelingen. Er zijn subsidies voor energiebesparende maatregelen en voor milieuvriendelijk vervoer.  Z|ie hier voor meer informatie over o.a. de...