Verwachte wijzigingen Activiteitenbesluit en -regeling

In onderstaande tabel staat een chronologisch overzicht van alle verwachte wijzigingen van het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling en de verwachte datum van inwerkingtreding.    Verwachte wijzigingen Activiteitenbesluit en -regeling   ...

BedrijfMilieuPlatform Limburg van start

Vanaf 2014 is het BedrijfsMilieuPlatform Limburg van start gegaan. Dit platform is bedoeld voor KAM / (Q)HSE managers, Milieu- en Veiligheidsfunctionarissen binnen Limburg. Het platform zal bijeenkomsten organiseren en virtueel (via LinkedIn) actief zijn. Dit ter...

Bepaal of u een aanvullende risico-inventarisatie nodig hebt

Indien uw bedrijf grote hoeveelheden gevaarlijke (chemische) stoffen opslaat dan kunnen er naast een omgevingsvergunning, een activiteitenbesluit en/of opslag volgens PGS ook aanvullende regels gelden om werknemers, milieu en omwonenden te beschermen. U moet zich...