Programmatische Aanpak Stikstof op 1 juli in werking

De Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) is beleid, waarmee Nederland het hoofd biedt aan de problematiek rond stikstof en natuur. De PAS borgt dat doelstellingen van het Europese natuurbeleid worden gehaald en creeert ruimte voor economische ontwikkeling. De PAS...

Programma Aanpak Stikstof (PAS)

Het programma aanpak stikstof (PAS) zal op 15 juni dit jaar worden vastgesteld en naar verwachting op 1 juli in werking treden. Dit hebben de gedeputeerden landelijk gebied, Minister Schultz van IenM en Staatssecretaris Dijksma van EZ in het Bestuurlijk Overleg van 2...