Concept PGS 15:2015 beschikbaar voor openbare commentaarronde

PGS 15 ‘Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen’ is de meest gebruikte uit de reeks. In deze publicatie zijn regels opgenomen voor de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen en CMR-stoffen om een aanvaardbaar beschermingsniveau voor mens en milieu te realiseren. PGS...

De ProQESH @ctueel | April 2014 is uit!

Deze nieuwsbrief bevat de volgende onderwerpen: – Jaarprogramma 2014 Handhaving REACH en CLP – Omgevingsdiensten verlenen en handhaven milieuvergunningen – Inspectie SZW op gevaarlijke stoffen en arbeidsveiligheid – Herzieningen ISO 9001 en ISO...

Aanpassingen PGS 15 richtlijn (PGS 15:2011 versie 1.1)

In december 2012 is er een aanpassing op het PGS document uit 2011 verschenen. Hierin zijn een aantal foutjes hersteld. Dit document is gepubliceerd als PGS 15:2011 versie 1.1 (december 2012) De belangrijkste wijzigingen betreffen: – Verwijzingen (naar...

ProQESH @ctueel gelanceerd

Highlights nummer 1:: Veranderingen van de aangepaste PGS 15 op een rij Bedrijven maken nog te weinig gebruik van het veiligheidsinformatieblad Bespaar kosten: een afvalscan & energiescan biedt mogelijkheden Bespaar en Verdien 2.0 Seveso III Wijziging...