PGS 29:2016 gepubliceerd

PGS  29 ‘Richtlijn voor bovengrondse opslag van brandbare vloeistoffen in verticale cilindrische tanks’ is herzien en is nu beschikbaar. Toepassingsgebied PGS 29 is bedoeld voor verticale cilindrische bovengrondse stalen tanks waarvan de bodem op een...

Factsheet Richtlijn PGS 29

  De richtlijn PGS 29 behoort tot een serie richtlijnen opgesteld door de Programmaraad Gevaarlijke Stoffen en richt zich volledig op opslagtanks. “De richtlijn geeft aan wat je als bedrijf moet doen om brand te voorkomen en wat je moet doen als het mis gaat.” Na...