Nieuwe ZZS stoffen

Deze zomer heeft RIVM de ZZS-lijst op hun website weer aangevuld. Daarbij zijn 19 stoffen voor het eerst ingedeeld als CMR (carcinogeen, mutageen en/of reproductietoxisch) categorie 1A of 1B. Deze stoffen krijgen daardoor in Nederland de status van Zeer Zorgwekkende...

Aanscherping Nederlands Stoffenbeleid

Vanuit het Ministerie van Infrastructuur en Milieu zijn een aantal punten genoemd die in 2017 voor Nederland aangescherpt zullen worden geredeneerd vanuit het Europees stoffenbeleid. Het betreft: In 2020 moeten de voor Europa meest relevante substances of very high...

Checklist voor veiligheidsinformatiebladen

Het Europees Agentschap voor chemische stoffen ECHA heeft een ‘Checklist voor veiligheidsinformatiebladen’ in 23 talen ontwikkeld en gepubliceerd. De checklist is enerzijds gemaakt om inspecteurs te helpen de hoofdtekst van veiligheidsinformatiebladen...