Valt uw bedrijf onder Seveso III?

Uit de nieuwe Seveso richtlijn volgt de Nederlandse Brzo-wetgeving (Besluit Risico’s Zware Ongevallen) en bedrijven moeten vanaf 1 juni 2015 hieraan voldoen. Voor bedrijven die op de grens zitten van de Brzo-status kan de nieuwe richtlijn betekenen dat ze vanaf...