Inspectie SZW: naleving chemiesector nog te laag

De Inspectie SZW heeft in 2013 bij ruim 350 bedrijven in de chemische sector inspecties uitgevoerd. De inspecties waren specifiek gericht op de arbeidsrisico’s als gevolg van blootstelling aan gevaarlijke stoffen, het werken met machines en de inrichting van de...
Kleine bedrijven vaak geen RI&E

Kleine bedrijven vaak geen RI&E

Het aantal kleine bedrijven met een RI&E blijft sterk achter. Uit cijfers blijkt dat met name de kleine (micro) organisaties vaker niet voldoen aan de wettelijk verplichte Risico-Inventarisatie en Evaluatie. Zij lopen daarmee niet alleen het risico op een boete...

Bepaal of u een aanvullende risico-inventarisatie nodig hebt

Indien uw bedrijf grote hoeveelheden gevaarlijke (chemische) stoffen opslaat dan kunnen er naast een omgevingsvergunning, een activiteitenbesluit en/of opslag volgens PGS ook aanvullende regels gelden om werknemers, milieu en omwonenden te beschermen. U moet zich...