Het Energieakkoord

Nederland heeft een belangrijke stap gezet op weg naar een schone toekomst. Ruim veertig organisaties, waaronder de overheid, werkgevers, vakbeweging, natuur- en milieuorganisaties, andere maatschappelijke organisaties en financiële instellingen, verbinden...

Reactie FedEC op het SER Energieakkoord

Het bestuur van FedEC heeft het SER Energieakkoord zorgvuldig bekeken en heeft een reactie geschreven, gezien vanuit het belang van de energieadviseurs. Het onlangs afgesloten energieakkoord is niet evenwichting maar bevat desondanks goede kansen om de...