Aanpassing Europese afvalstoffenlijst (Eural)

Sinds 1 juni 2015 is de Eural regelgeving gewijzigd. In de Europese afvalstoffenlijst benoemt de Europese Commissie afvalstoffen. En met de lijst (die bestaat uit codes en omschrijvingen) kan bepaald worden welke afvalstof gevaarlijk is of niet. Alle afvalstoffen...