Wijziging Arbeidsomstandighedenwet

Een wijzigingsvoorstel van de Arbeidsomstandighedenwet is voor de zomer besproken in de Tweede Kamer en op grond daarvan zijn vragen gesteld aan de regering. De beantwoording van de vragen zal na het zomerreces in de Tweede Kamer worden besproken, alsmede een nota van...

Jaarverslag Inspectie SZW gepubliceerd

De inspectie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft het jaarverslag 2012 gepubliceerd. Er was afgelopen jaar veel aandacht voor gevaarlijke stoffen en de aanwezigheid van een RI&E bij kleine bedrijven Meer informatie:...

Harmonisatie SZW-lijst met bijlage VI CLP

Het ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid (SZW) houdt een lijst bij van kankerverwekkende (C), mutagene (M) en reprotoxische (R) (hierna de SZW-lijst) waarvoor aanvullende voorschriften van het Arbeidsomstandighedenbesluit (artikelen 4.11-4.24) gelden. Deze...

Onderzoeksrapport “verhaal van werkgerelateerde schade”

  Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de resultaten gepresenteerd van een onderzoek naar mogelijkheden van schadeverhaal voor werknemers die te maken hebben met arbeidsgerelateerde schade. Doel van het onderzoek was te inventariseren...