Beleidsregel veiligheidsadviseur

De Staatscourant heeft 1 oktober 2014 de “beleidsregel houdende vaststelling van regels voor de naleving en toezicht op de veiligheidsadviseur vervoer gevaarlijke stoffen (beleidsregel veiligheidsadviseur)” gepubliceerd. Bron: Staatcourant

De ProQESH @ctueel | Juli 2014 is uit!

De ProQESH @ctueel | Juli 2014 is uit! Deze nieuwsbrief bevat de volgende onderwerpen: – CLP-deadline 2015: Het aftellen is begonnen! – Training “Chemie en Veiligheid” – Inspectie SZW bezorgt over risico’s gezond en veilig werken...

Omgang met gevaarlijke stoffen vergt steeds meer van bedrijven

Uit recent onderzoek van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) blijkt dat de opslag van gevaarlijke stoffen nog altijd onder de maat is; de veiligheidscultuur bij productiebedrijven en in de logistieke sector moet verbeteren. Bovendien komt er binnenkort nieuwe...