Schema’s implementatie GHS in transportwetgeving

De UNECE (United Nations Economic Commission for Europe) heeft schema’s gepubliceerd voor de implementatie van GHS in de UN Recommendations on the Transport of Dangerous Goods. De schema’s geven de relatie weer tussen de verschillende herziene versies van...