Energiebesparing nu makkelijker met erkende maatregelenlijsten

Bedrijven en instellingen moeten sinds 2008 energiebesparende maatregelen treffen als die binnen 5 jaar terug te verdienen zijn. Dat staat in het Activiteitenbesluit. Aan de hand van lijsten met erkende maatregelen is het gemakkelijker geworden om energie te besparen...

Jaarplan BRZO+ 2015

Op 19 maart 2015 hebben de gezamenlijke BRZO+ partners het jaarplan 2015 vastgesteld. Het samenwerkingsprogramma BRZO+ regelt de uniforme en integrale aanpak van VTH-taken op het gebied van de interne en externe veiligheid. Met als doel het voorkomen van zware...

Programma Aanpak Stikstof (PAS)

Het programma aanpak stikstof (PAS) zal op 15 juni dit jaar worden vastgesteld en naar verwachting op 1 juli in werking treden. Dit hebben de gedeputeerden landelijk gebied, Minister Schultz van IenM en Staatssecretaris Dijksma van EZ in het Bestuurlijk Overleg van 2...

Meerjarenplan 2013-2017 Inspectie L en T gepubliceerd

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft op 23 mei 2012 het Meerjarenplan 2013 – 2017 gepubliceerd. Het uitgangspunt voor de ILT bij haar toezicht is ‘vertrouwen, tenzij’. De inspectie wil de komende jaren in toenemende mate convenanten afsluiten met...

Activiteitenbesluit inzichtelijk in Ondernemingsdossier

Het Activiteitenbesluit is vanaf 1 november 2012 inzichtelijk in het Ondernemingsdossier. Ondernemers kunnen nu een praktisch overzicht van de regels die op hun bedrijf van toepassing zijn downloaden en deze vertalen in te nemen maatregelen. Met dit initiatief wil het...