Aanpassing Europese afvalstoffenlijst (Eural)

Sinds 1 juni 2015 is de Eural regelgeving gewijzigd. In de Europese afvalstoffenlijst benoemt de Europese Commissie afvalstoffen. En met de lijst (die bestaat uit codes en omschrijvingen) kan bepaald worden welke afvalstof gevaarlijk is of niet. Alle afvalstoffen...

Veranderingen van de CLP-verordening

Bent u zich bewust van wijzigingen op de CLP? Sinds de in werking treding van de CLP-verordening in 2009 hebben de bijlagen reeds verschillende wijzigingen ondergaan (aanpassing aan technische en wetenschappelijke vooruitgang (ATP)). Voor CLP betreft het aanpassingen...