Er komt een basisnet vervoer gevaarlijke stoffen

Er komt een basisnet vervoer gevaarlijke stoffen. In dit basisnet maken de Rijksoverheid, gemeenten, provincies en het bedrijfsleven afspraken over de routes waarover gevaarlijke stoffen vervoerd mogen worden. Voor rijkswegen, spoorwegen en belangrijke vaarwegen...