Wijziging Bijlage I van de PIC verordening

De Europese Commissie heeft een aantal stoffen toegevoegd aan de lijst van chemische stoffen die in aanmerking komen voor ‘voorafgaande geïnformeerde toestemming’ (PIC – Prior Informed Consent) in de internationale handel. Hiertoe...