Nieuwe wet voor milieuvergunningen en toezicht

Vanaf 14 april is de wet VTH (Verbetering vergunningverlening, toezicht en handhaving; Stb. 2016/139) in werking waarin het vernieuwde milieu toezicht is vastgelegd. Deze wet legt de basis voor de 29 nieuw gevormde omgevingsdiensten. Deze werken al enige tijd volgens...

Programmatische Aanpak Stikstof op 1 juli in werking

De Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) is beleid, waarmee Nederland het hoofd biedt aan de problematiek rond stikstof en natuur. De PAS borgt dat doelstellingen van het Europese natuurbeleid worden gehaald en creeert ruimte voor economische ontwikkeling. De PAS...

Wetsvoorstel Omgevingswet

Minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu heeft op dinsdag 17 juni het wetsvoorstel ‘Omgevingswet’ naar de Tweede Kamer gestuurd. Een nieuwe wet, die gaat over alle fysieke plannen waarmee ons land wordt gemaakt. Deze wet bundelt alle wetten...

Verwachte wijzigingen Activiteitenbesluit en -regeling

In onderstaande tabel staat een chronologisch overzicht van alle verwachte wijzigingen van het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling en de verwachte datum van inwerkingtreding.    Verwachte wijzigingen Activiteitenbesluit en -regeling   ...

KAM Quick Scan

ProQESH heeft een KAM Quick Scan ontwikkeld waarmee een vergrootglas over uw organisatie wordt gelegd en waarmee inzicht wordt verkregen in de wettelijke verplichtingen, pijnpunten en aanwezige risico’s maar ook in de mogelijke kansen voor uw bedrijf. Het resultaat is...