Wetsvoorstel Omgevingswet

Minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu heeft op dinsdag 17 juni het wetsvoorstel ‘Omgevingswet’ naar de Tweede Kamer gestuurd. Een nieuwe wet, die gaat over alle fysieke plannen waarmee ons land wordt gemaakt. Deze wet bundelt alle wetten...

Verwachte wijzigingen Activiteitenbesluit en -regeling

In onderstaande tabel staat een chronologisch overzicht van alle verwachte wijzigingen van het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling en de verwachte datum van inwerkingtreding.    Verwachte wijzigingen Activiteitenbesluit en -regeling   ...

De ProQESH @ctueel | december 2013 is uit!

 De ProQESH @ctueel | december 2013 is uit! De onderwerpen in deze editie zijn: – Het Energieakkoord en de Wet Milieubeheer – Project Energiebesparing bij sportverenigingen – Wijzigingen in de Activiteitenregeling – Jaarplan 2014 i-SZW...

Reactie FedEC op het SER Energieakkoord

Het bestuur van FedEC heeft het SER Energieakkoord zorgvuldig bekeken en heeft een reactie geschreven, gezien vanuit het belang van de energieadviseurs. Het onlangs afgesloten energieakkoord is niet evenwichting maar bevat desondanks goede kansen om de...
De ProQESH @ctueel | augustus 2013 is uit!

De ProQESH @ctueel | augustus 2013 is uit!

De ProQESH @ctueel | augustus 2013 is uit! De onderwerpen in deze editie zijn: – Energiebesparing via de Wet Milieubeheer – Omgang met gevaarlijke stoffen vergt steeds meer van bedrijven – Productclassificatie – Aanvullende registraties...