Wetsvoorstel wijziging Arbowet

Onlangs is het wetsvoorstel bij de Tweede Kamer ingediend voor wijziging van de Arbowet. Het streven is om de wet op 1 januari 2017 in werking te laten treden. De doelstellingen kort op een rij: Versterking van de positie van de preventiemedewerker en samenwerking met...

Er komt een basisnet vervoer gevaarlijke stoffen

Er komt een basisnet vervoer gevaarlijke stoffen. In dit basisnet maken de Rijksoverheid, gemeenten, provincies en het bedrijfsleven afspraken over de routes waarover gevaarlijke stoffen vervoerd mogen worden. Voor rijkswegen, spoorwegen en belangrijke vaarwegen...