Etiketten en veiligheidsinformatiebladen moeten opgesteld worden in de taal van de lidstaat waar een stof of mengsel in de handel wordt gebracht. Het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) heeft een lijst opgesteld waarin te vinden is welke talen per lidstaat verplicht gebruikt moeten worden.

Bron: ECHA

Share This