Jaarplan 2023 van de Nederlandse Arbeidsinspectie

Het Jaarplan beschrijft hoe de Nederlandse Arbeidsinspectie in 2023 resultaten en effecten wil bereiken. Het is het eerste uitvoeringsjaar van het Meerjarenplan 2023-2026, waarin de koers voor de komende vier jaar is beschreven. Je vindt het jaarplan 2023 via...

Uit de nieuwe Seveso richtlijn volgt de Nederlandse Brzo-wetgeving (Besluit Risico’s Zware Ongevallen) en bedrijven moeten vanaf 1 juni 2015 hieraan voldoen. Voor bedrijven die op de grens zitten van de Brzo-status kan de nieuwe richtlijn betekenen dat ze vanaf dan nét wel of niet aan de veeleisende wet moeten voldoen.

Essenscia, de Belgische zustervereniging van de VNCI, heeft een rekenmodule ontwikkeld waarmee bedrijven kunnen nakijken hoe de nieuwe richtlijn voor hen uitpakt. 

Voor bedrijven die behoorlijke hoeveelheden gevaarlijke stoffen opslaan is het van belang om na te gaan of zij onder de nieuwe richtlijn vallen. Mochten zij voortaan in de Brzo-categorie vallen, dan is er namelijk een compleet veiligheidsmanagementssysteem nodig. De opzet hiervan is zeer intensief, waardoor de termijn van 3 jaar echt nodig is om het systeem te ontwikkelen en te implementeren. 

Bron: VNCI, Essenscia

Share This