Als gemeenten structureel uitvoering geven aan de bestaande milieuregelgeving kan een zeer forse jaarlijkse energiebesparing van 58 tot 94 PetaJoule worden gerealiseerd, een hoeveelheid die overeenkomt met het energiegebruik van ongeveer een miljoen huishoudens. Dat blijkt uit een update van het onderzoek Energiebesparing via de Wet Milieubeheer’ van CE Delft. De update is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Op grond van de Wet milieubeheer moeten instellingen en bedrijven energiebesparende maatregelen nemen als deze zich binnen 5 jaar terugverdienen.

Bron: CE Delft

 

Share This