Bijna de helft van de MKB’ers weet niet dat het verplicht is om een bedrijfshulpverlener binnen het bedrijf te hebben. Dit blijkt uit onderzoek door Stichting Bedrijfshulpverlening Nederland, dat ruim 400 bedrijven ondervroeg over BHV.

Volgens de Arbowet is ieder bedrijf met één of meer werknemers al sinds 1994 verplicht om ten allen tijde een BHV-opgeleid persoon aanwezig te hebben. Toch is 48% hier niet van op de hoogte. Van de bedrijven die wel op de hoogte zijn van de verplichting, gaat 1 op 5 er van uit dat kort verlof of ziekte uitzonderingsgevallen op de verplichting zijn. De Arbowet verplicht dit echter ten allen tijde.

 

Dat het niet aanwezig zijn van een BHV’er tot hoge boetes kan leiden, is bij veel ondervraagden eveneens niet bekend. Ruim 85% van de ondervraagden wist niet dat de Arbeidsinspectie een forse boete kan opleggen, zodra zij constateren dat dit niet het geval is. De hoogte van deze boete kan, afhankelijk van de situatie, oplopen tot vele duizenden Euro’s.

Bron: Stichting Bedrijfshulpverlening Nederland

Share This