ProQESH Academy

De ProQESH academy is een online leeromgeving. Via deze weg kunt u waar en wanneer u maar wilt een toolbox of cursus volgen. Binnen de ProQESH Academy bieden wij u een breed scala aan mogelijkheden. U kunt bij ons terecht voor diverse vaste KAM toolbox...

Week van de RI&E

Van 12 tot en met 16 juni vragen we, samen met arbodeskundigen, adviseurs, opleiders en brancheorganisaties, in heel Nederland aandacht voor de RI&E. Een week waarin we jou als ondernemer activeren om je...

Informatieplicht Energiebesparing

De informatieplicht energiebesparing is gekoppeld aan de energiebesparingsplicht uit het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) en het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). Heeft u een energiebesparingsplicht? Dan moet u hierover ook eens in de 4 jaar rapporteren...

 Als gevolg van de wetswijziging van 1 april 2011, komen per 31 maart 2013 de lichte-toets erkenning en de CAO-erkenning van het Steunpunt RI&E-instrumenten te vervallen.

Vanaf dat moment hanteert het Steunpunt alleen nog één soort RI&E-erkenning. Bedrijven met maximaal 25 werknemers die gebruiken maken van een erkende instrument van hun branche, komen in aanmerking voor toetsingsvrijstelling. Dat scheelt een hoop in de kosten!

Wat betekent de wetswijziging voor brancheorganisaties?

Het vervallen van de lichte toets erkenning is een gevolg van de wetswijziging per 1 april 2011 van de Arbowet ten aanzien van de RI&E-verplichting. Sindsdien is het niet meer mogelijk een Steunpunt erkenning voor de lichte toets aan te vragen. Tot 31 maart 2013 blijven de bestaande lichte toets erkenningen geldig. Hiermee stelt het Steunpunt u in de gelegenheid uw branche RI&E-instrumenten te actualiseren en opnieuw voor erkenning aan te melden.

Criteria
De criteria voor deze nieuwe Steunpunt erkenning zijn aangescherpt t.o.v. de criteria die momenteel worden gehanteerd voor de lichte toets erkenning. De in de Arbowet opgenomen criteria zijn:

  • Het RI&E-instrument heeft de instemming van de sociale partners binnen de branche. Dit houdt in dat tenminste één werkgeversorganisatie en alle bij de CAO betrokken werknemersorganisaties schriftelijk instemmen met de RI&E.
  • Het RI&E-instrument dient goedgekeurd/getoetst te zijn door een gecertificeerde arbodeskundige (veiligheidskundige, arbeidshygiënist of A&O-deskundige) of een BIG geregistreerde bedrijfsarts.

Wat moet u doen
Om te voorkomen dat uw erkenning per 31 maart 2013 vervalt is het dus zaak de nieuwe Steunpunt-erkenning aan te vragen. Vanwege de te verwachten grote hoeveelheid aanvragen dient dit vóór 1 februari 2013 te gebeuren. 

Voldoet het RI&E-instrument aan bovenstaande criteria, dan kan het RI&E-instrument voor erkenning worden aangemeld bij het Steunpunt.

Bron: Werk&Veiligheid.NL

 

Share This