VNO-NCW wil één provinciale toezichthouder voor de vierhonderd meest risicovolle bedrijven. Die hebben nu vaak te maken met verschillende toezichthouders, wat leidt tot tegenstrijdige voorschriften en extra lasten voor de bedrijven en de overheid. Dat schrijft de ondernemingsorganisatie in een brief aan minister Schultz van Infrastructuur en Milieu. 

Coördinatie

De versnippering van het toezicht speelt al langer, maar is actueel geworden naar aanleiding van incidenten bij de bedrijven Chemie-Pack en Odfjell. De vierhonderd bedrijven hebben nu te maken met de provincie, de zogenoemde Veiligheidsregio en de inspectie van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Formeel zorgt de provincie voor coördinatie, maar in de praktijk vaart elke instantie een eigen koers, stelt VNO-NCW. 

Verplaatsen

Een bedrijf krijgt bijvoorbeeld een omgevingsvergunning van de provincie, maar moet jaren later de controlekamer op het bedrijfsterrein verplaatsen op last van de Inspectie SZW. Dat kan voorkomen worden door één provinciale toezichthouder aan te wijzen op het gebied van externe, interne en brandveiligheid.

Bron: VNO-NCW

Share This