ProQESH Academy

De ProQESH academy is een online leeromgeving. Via deze weg kunt u waar en wanneer u maar wilt een toolbox of cursus volgen. Binnen de ProQESH Academy bieden wij u een breed scala aan mogelijkheden. U kunt bij ons terecht voor diverse vaste KAM toolbox...

Week van de RI&E

Van 12 tot en met 16 juni vragen we, samen met arbodeskundigen, adviseurs, opleiders en brancheorganisaties, in heel Nederland aandacht voor de RI&E. Een week waarin we jou als ondernemer activeren om je...

Informatieplicht Energiebesparing

De informatieplicht energiebesparing is gekoppeld aan de energiebesparingsplicht uit het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) en het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). Heeft u een energiebesparingsplicht? Dan moet u hierover ook eens in de 4 jaar rapporteren...

De Europese Commissie heeft een voorstel ingediend om de PBM-richtlijn (89/686/EEG) – de EU-richtlijn voor de veiligheid van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) – te vervangen door een direct toepasbare verordening.

Met de nieuwe Europese verordening kan de nationale wetgeving deels geschrapt worden. De Europese Commissie wil het hiermee makkelijker maken om handel te drijven in de Europese Unie. De bedoeling is dat het bedrijfsleven slechts één wetgeving hoeft te raadplegen, die ook in de eigen taal beschikbaar is.

De algemene doelstellingen van dit initiatief zijn een betere bescherming van de gezondheid en veiligheid van de gebruikers van PBM en vereenvoudiging van de Europese regelgeving op het gebied van PBM. Daarnaast moet deze maatregel concurrentienadeel door ongelijkheid in wet- en regelgeving tegengaan. Het voorstel wijzigt en verduidelijkt een aantal bepalingen van de bestaande richtlijn en brengt die in overeenstemming met de bepalingen van het NWK-besluit (768/2008/EG) voor het verhandelen van producten.

Deze verordening treedt in werking na publicatie in het Publicatieblad van de Europese Unie. Twee jaar later wordt zij van toepassing.

Meer info: Persbericht van de Europese Commissie

Bron: EUR-Lex

Share This