Van 15-19 juni organiseert steunpunt RI&E de eerste “week van RI&E” met als thema “bewust ondernemen”. De RI&E vormt als het ware het fundament van uw arbobeleid. Pas als u weet waar de risico’s liggen in uw bedrijf en wat het mogelijke effect van deze risico’s is, kunt u de juiste maatregelen nemen. Tijdens de Week van de RI&E worden door het hele land en door verschillende partijen een scala aan activiteiten georganiseerd. 

007TNOsp banner-c

Thema 2015: Bewust Ondernemen

Het thema ‘Bewust Ondernemen’ zoomt in op de vraag ‘Heb ik als ondernemer alle risico’s wel goed in beeld?’ Bij bedrijfsrisico’s wordt al snel gedacht aan financiële risico’s, terwijl een veilige en gezonde werkplek van belang is voor bescherming van werknemers én materieel. Bovendien levert het ondernemers voordelen: bedrijven die actief zijn op het gebied van veilig en gezond werken hebben meer tevreden medewerkers (=productie), een betere positie op de arbeidsmarkt en blijken andere processen ook vaak beter op de rit te hebben.

Bewust ondernemen betekent dat u weet welke risico’s uw bedrijf loopt, niet alleen financieel, maar ook op het gebied van veiligheid en gezondheid.

De risico inventarisatie en –evaluatie (RI&E) helpt u om dit op een gestructureerde manier te doen en passende maatregelen te nemen.

 

Is uw Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) nog actueel?

Heeft u alle risico’s duidelijk in beeld? Tijdens de week van de RI&E bieden wij u gratis een Quick Scan aan en beoordelen wij uw RI&E op actualiteit. Wilt u meer hierover weten ? Neem dan contact met ons op.

Share This