Onlangs is het wetsvoorstel bij de Tweede Kamer ingediend voor wijziging van de Arbowet. Het streven is om de wet op 1 januari 2017 in werking te laten treden.

De doelstellingen kort op een rij:

  • Versterking van de positie van de preventiemedewerker en samenwerking met de arbodienstverleners/arbodeskundigen;
  • Verduidelijken van de adviserende rol van de bedrijfsarts bij verzuimbegeleiding;
  • Het kunnen consulteren van de bedrijfsarts;
  • Ruimte voor professionele beroepsuitoefening door bedrijfsarts en andere arbodienstverleners;
  • Het basiscontract arbodienstverlening;
  • Meer mogelijkheden voor handhaving en toezicht.

Bron: Rijksoverheid (wetsvoorstel (pdf))

Share This