ProQESH Academy

De ProQESH academy is een online leeromgeving. Via deze weg kunt u waar en wanneer u maar wilt een toolbox of cursus volgen. Binnen de ProQESH Academy bieden wij u een breed scala aan mogelijkheden. U kunt bij ons terecht voor diverse vaste KAM toolbox...

Week van de RI&E

Van 12 tot en met 16 juni vragen we, samen met arbodeskundigen, adviseurs, opleiders en brancheorganisaties, in heel Nederland aandacht voor de RI&E. Een week waarin we jou als ondernemer activeren om je...

Informatieplicht Energiebesparing

De informatieplicht energiebesparing is gekoppeld aan de energiebesparingsplicht uit het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) en het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). Heeft u een energiebesparingsplicht? Dan moet u hierover ook eens in de 4 jaar rapporteren...

Onlangs is het wetsvoorstel bij de Tweede Kamer ingediend voor wijziging van de Arbowet. Het streven is om de wet op 1 januari 2017 in werking te laten treden.

De doelstellingen kort op een rij:

  • Versterking van de positie van de preventiemedewerker en samenwerking met de arbodienstverleners/arbodeskundigen;
  • Verduidelijken van de adviserende rol van de bedrijfsarts bij verzuimbegeleiding;
  • Het kunnen consulteren van de bedrijfsarts;
  • Ruimte voor professionele beroepsuitoefening door bedrijfsarts en andere arbodienstverleners;
  • Het basiscontract arbodienstverlening;
  • Meer mogelijkheden voor handhaving en toezicht.

Bron: Rijksoverheid (wetsvoorstel (pdf))

Share This