ProQESH Academy

De ProQESH academy is een online leeromgeving. Via deze weg kunt u waar en wanneer u maar wilt een toolbox of cursus volgen. Binnen de ProQESH Academy bieden wij u een breed scala aan mogelijkheden. U kunt bij ons terecht voor diverse vaste KAM toolbox...

Week van de RI&E

Van 12 tot en met 16 juni vragen we, samen met arbodeskundigen, adviseurs, opleiders en brancheorganisaties, in heel Nederland aandacht voor de RI&E. Een week waarin we jou als ondernemer activeren om je...

Informatieplicht Energiebesparing

De informatieplicht energiebesparing is gekoppeld aan de energiebesparingsplicht uit het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) en het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). Heeft u een energiebesparingsplicht? Dan moet u hierover ook eens in de 4 jaar rapporteren...

Naar aanleiding van een uitspraak van de afdeling Bestuursrecht van de Raad van State op 6 mei 2015, is er een belangrijke wijziging doorgevoerd in de Arbowet. Deze is 18 december 2015 in werking getreden.

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft vier nieuwe matigingsgronden geïntroduceerd. Deze matigingsgronden hebben een belangrijke rol bij het bepalen van een boete bij overtredingen op grond van de Arbeidsomstandighedenwetgeving. De werkgever moet hierbij aantonen dat hij inspanningen heeft verricht, gericht op het voorkomen van de overtredingen in dat specifieke geval.

Onderstaande vier matigingsfactoren kunnen ieder leiden tot een boetematiging van 25%.

  • De risico’s van de concrete werkzaamheden zijn voldoende geïnventariseerd en er is een veilige werkwijze ontwikkeld die voldoet aan de vereisten van de Arbowetgeving.
  • Er zijn noodzakelijke randvoorwaarden voor toepassing van een veilige werkwijze gecreëerd.
  • Er zijn adequate instructies gegeven.
  • Er is adequaat toezicht gehouden.

Voorheen stelde het boetebeleid werkgevers die geen enkele inspanning hadden geleverd om een veilige werkomgeving te bevorderen op gelijke voet met werkgevers die daartoe wel maatregelen hadden ontwikkeld. De wijzigingen in de Arbowet moet dit tegengaan.

Meer informatie is te vinden in artikel 1 lid 11 van het Arboboetebeleid.

Bron: Kader

Share This