De Europese Commissie heeft een aantal stoffen toegevoegd aan de lijst van chemische stoffen die in aanmerking komen voor ‘voorafgaande geïnformeerde toestemming’ (PIC – Prior Informed Consent) in de internationale handel. Hiertoe worden met EU-verordening 2015/2229 wijzigingen aangebracht in bijlage I bij EU-verordening 649/2012, betreffende de in- en uitvoer van gevaarlijke chemische stoffen. De wijziging is van toepassing vanaf 1 februari 2016.

Bron: EUR-Lex

Share This