ProQESH Academy

De ProQESH academy is een online leeromgeving. Via deze weg kunt u waar en wanneer u maar wilt een toolbox of cursus volgen. Binnen de ProQESH Academy bieden wij u een breed scala aan mogelijkheden. U kunt bij ons terecht voor diverse vaste KAM toolbox...

Week van de RI&E

Van 12 tot en met 16 juni vragen we, samen met arbodeskundigen, adviseurs, opleiders en brancheorganisaties, in heel Nederland aandacht voor de RI&E. Een week waarin we jou als ondernemer activeren om je...

Informatieplicht Energiebesparing

De informatieplicht energiebesparing is gekoppeld aan de energiebesparingsplicht uit het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) en het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). Heeft u een energiebesparingsplicht? Dan moet u hierover ook eens in de 4 jaar rapporteren...

De Europese Commissie heeft een aantal stoffen toegevoegd aan de lijst van chemische stoffen die in aanmerking komen voor ‘voorafgaande geïnformeerde toestemming’ (PIC – Prior Informed Consent) in de internationale handel. Hiertoe worden met EU-verordening 2015/2229 wijzigingen aangebracht in bijlage I bij EU-verordening 649/2012, betreffende de in- en uitvoer van gevaarlijke chemische stoffen. De wijziging is van toepassing vanaf 1 februari 2016.

Bron: EUR-Lex

Share This