ProQESH Academy

De ProQESH academy is een online leeromgeving. Via deze weg kunt u waar en wanneer u maar wilt een toolbox of cursus volgen. Binnen de ProQESH Academy bieden wij u een breed scala aan mogelijkheden. U kunt bij ons terecht voor diverse vaste KAM toolbox...

Week van de RI&E

Van 12 tot en met 16 juni vragen we, samen met arbodeskundigen, adviseurs, opleiders en brancheorganisaties, in heel Nederland aandacht voor de RI&E. Een week waarin we jou als ondernemer activeren om je...

Informatieplicht Energiebesparing

De informatieplicht energiebesparing is gekoppeld aan de energiebesparingsplicht uit het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) en het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). Heeft u een energiebesparingsplicht? Dan moet u hierover ook eens in de 4 jaar rapporteren...

Zowel het Wijzigingsbesluit  als de Wijzigingsregeling zijn begin oktober 2015 gepubliceerd. Naast het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling, wijzigen er met deze wijziging onder andere onderdelen van het Besluit omgevingsrecht over vergunningplicht.

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu streeft ernaar om de wijzigingen over energiebesparende maatregelen per 1 december 2015 in werking te laten treden. De streefdatum voor inwerkingtreding van alle overige wijzigingen is 1 januari 2016.

Bron: Ministerie Infrastructuur en Milieu

Share This