Zowel het Wijzigingsbesluit  als de Wijzigingsregeling zijn begin oktober 2015 gepubliceerd. Naast het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling, wijzigen er met deze wijziging onder andere onderdelen van het Besluit omgevingsrecht over vergunningplicht.

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu streeft ernaar om de wijzigingen over energiebesparende maatregelen per 1 december 2015 in werking te laten treden. De streefdatum voor inwerkingtreding van alle overige wijzigingen is 1 januari 2016.

Bron: Ministerie Infrastructuur en Milieu

Share This