ProQESH Academy

De ProQESH academy is een online leeromgeving. Via deze weg kunt u waar en wanneer u maar wilt een toolbox of cursus volgen. Binnen de ProQESH Academy bieden wij u een breed scala aan mogelijkheden. U kunt bij ons terecht voor diverse vaste KAM toolbox...

Week van de RI&E

Van 12 tot en met 16 juni vragen we, samen met arbodeskundigen, adviseurs, opleiders en brancheorganisaties, in heel Nederland aandacht voor de RI&E. Een week waarin we jou als ondernemer activeren om je...

Informatieplicht Energiebesparing

De informatieplicht energiebesparing is gekoppeld aan de energiebesparingsplicht uit het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) en het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). Heeft u een energiebesparingsplicht? Dan moet u hierover ook eens in de 4 jaar rapporteren...

Op 24 maart 2022 maakte de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid middels een publicatie in de Staatscourant (Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 2022) bekend dat er wijzigingen plaats gaan vinden in de persoonscertificering van drie (arbo)kerndeskundigen.  

Deze wijziging betekent dat de toetsing van een RI&E anders wordt ingericht. Naar verwachting gaan de wijzigingen in per 1 juli 2022.

Het Certificatieschema kerndeskundigen wordt gewijzigd om de kwaliteit van het toetsen van, en het adviseren over de RI&E te verbeteren. Er wordt daarbij een splitsing gemaakt tussen een systeemtoetsing en een scopetoetsing. De eerste beoordeelt of de RI&E alle wettelijk verplichte onderdelen bevat. De tweede bekijkt of alle risico’s juist en afdoende in kaart zijn gebracht. De kerndeskundige moet daarvoor inhoudelijke kennis hebben van de materie. In het nieuwe Certificatieschema is aangegeven welke kerndeskundige welke kennis heeft.

Arbowet noemt vier kerndeskundigen

De Arbowet noemt vier kerndeskundigen die de werkgever kan inschakelen voor ondersteuning bij het nakomen van de wettelijke arboverplichtingen: de bedrijfsarts, de arbeids- en organisatiedeskundige, de hogere veiligheidskundige en de arbeidshygiënist. Het nieuwe schema heeft alleen betrekking op de laatste drie kerndeskundigen.

Toetsing binnen eigen expertise

Tot nu toe kon een gecertificeerde kerndeskundige die de RI&E heeft opgesteld ook de toetsing verrichten. Dat wordt anders. Kerndeskundigen moeten voortaan aantonen dat zij actief zijn in het toetsen en adviseren over de RI&E en dat het werk wordt uitgevoerd volgens het schema. Zo moet duidelijker worden waar het advies precies betrekking op heeft. Dit moet voorkomen dat iemand een toetsing verricht van een onderwerp waarover hij/zij geen specifieke kennis heeft. Kerndeskundigen moeten zich dus bezighouden met toetsing binnen de eigen expertise. De publicatie van het nieuwe Certificatieschema is te vinden via Officiële bekendmakingen van Rijksoverheid.nl.

Bron: Rendement

Share This